OFERTA

ZAPOZNAJ SIĘ BLIŻEJ Z TYM CO OFERUJEMY

OFERTA PREDSZKOLA

PODSTAWOWE INFORMACJE

Zapewniamy edukację  na najwyższym poziomie!

Przedszkole i Żłobek Kangurek Hop znajdują się w bardzo ładnym, całkowicie dostosowanym do potrzeb dzieci budynku. Sale dydaktyczne są kolorowe, słoneczne i bogato wyposażone w mebelki, zabawki i pomoce dydaktyczne posiadające atest bezpieczeństwa. Dzieci do swojej dyspozycji mają piękny ogród o pow. ponad 1000m2. Część ogrodu wyposażona została w atrakcyjne, posiadające atesty zabawki, tj. huśtawki, zjeżdżalnie, jeździki sprężynowe, piaskownicę oraz jeep.

 

Zapewniamy Państwa dzieciom edukacje polską i angielską na najwyższym poziomie.

 

Posiłki podawane dzieciom w Kangurku Hop przygotowywane są z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb żywieniowych dzieci, jakimi są poszczególne diety. W trakcie pobytu w Kangurku Hop dzieci mają nieograniczony dostęp do napojów, tj. sok owocowy.

 

Zerdecznie zapraszamy !

letnie-akcje-baner

Zajęcia dydaktyczne w Przedszkolu Kangurek Hop są realizowane codziennie na podstawie:

  • rocznego programu autorskiego opracowanego przez grono pedagogów specjalnie dla naszych dzieci,
  • programów proponowanych przez wydawnictwa, zależnie od podręczników wybranych przez naszych nauczycieli,

Programy szczegółowo zostały opisane w zakładce: O NAS (Programy i Metody)

 

Jeżeli robimy to, co lubimy wiedza i umiejętności przychodzą same… i u nas tak jest :-)

bus

Ważnym elementem zajęć dydaktyczno-wychowawczych są organizowane w Kangurku Hop Atrakcje, do których należą min.:

  • występy zaproszonych teatrów oraz muzyków,
  • wizyty osób reprezentujących zawody, np. policjanta, strażaka, lekarza, archeologa, weterynarza, aktora,
  • spotkania z ciekawymi zwierzętami i ich opiekunami, np. kucykami, psami, kotami, żółwiami, patyczakami,
  • wyjazdy do teatrów, muzeów, Centrum Kopernika, ZOO, na farmy.
jezyki

W Kangurku Hop dzieci mają kontakt z nauczycielem anglojęzycznym nie tylko w czasie zajęć językowych, ale również w ciągu całego dnia w różnych sytuacjach.

 

Zajęcia przeprowadzane są w formie zabawy, dzieci śpiewają piosenki, uczestniczą w grach zespołowych, odgrywają krótkie scenki. Podczas zajęć korzystają z odpowiednich materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci przedszkolnych, takich jak: książeczki, karty z obrazkami, plakaty, nagrania muzyczne.

 

Nauczyciel anglojęzyczny komunikuje się z dziećmi głównie w języku angielskim.

jezyki

Zajęcia prowadzi native speaker dwa razy w tygodniu realizując opracowany specjalnie dla naszych dzieci program.

 

Zajęcia przeprowadzane są w formie zabawy z wykorzystaniem samodzielnie przygotowanych przez prowadzącego plansz, fiszek, kart pracy, a także filmików i nagrań muzycznych.

Ponadto, native zapoznaje dzieci z kulturą, muzyką i obyczajami swojego kraju, np. organizując pokaz tańca flamenco.

Dzieci utrwalają poznane słownictwo/zwroty tworząc grupowe projekty plastyczne związane z tematyką zajęć.

rytmika

W trakcie rytmiki, prowadzonej dwa razy w tygodniu przez ciocię, która jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, dzieci uczą się licznych piosenek, przygotowują do występów przedszkolnych oraz, co jest bardzo ważne, uwrażliwiają się na muzykę.

 

Ponad to dzieci poznają tańce ludowe (np. oberka i kujawiaka) oraz towarzyskie (np. walca i polkę), kształtują poczucie rytmu przez korzystanie z prostych instrumentów perkusyjnych, np. tamburyn, marakasy, klawesy oraz zapoznają się z  muzyką klasyczną np. Czajkowskiego, Bizeta czy Chopina

plastyka

Dzieci rozwijają swoje umiejętności poprzez tworzenie prac plastycznych przy wykorzystaniu różnorakich form, np. rysowanie kredkami, malowanie farbami, wyklejanie, wydzieranie, składanie (w przypadku origami), lepienie.

 

Najczęściej dana praca, zwłaszcza przestrzenna, jest tworzona przy wykorzystaniu kilku form jednocześnie. Dzięki temu oraz wykorzystaniu różnych materiałów (tkanin, kolorowych papierów, pudełek, plasteliny, masy solnej, kamyków) rozwijamy w dzieciach kreatywność oraz poczucie estetyki.

soap-boll-630x300

O prawidłowy rozwój mowy dzieci dba neurologopeda, który prowadzi z dziećmi zajęcia logopedyczne w grupach.

 

W trakcie zajęć dzieci ćwiczą usprawnianie narządów artykulacyjnych, słuchu fonematycznego oraz właściwego toru oddechowego.

 

Dwa razy w roku przeprowadzane są przesiewowe badania logopedyczne, na podstawie których wyłaniane są dzieci kwalifikujące się do indywidualnej terapii logopedycznej. Indywidualna terapia może być prowadzona w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu.

art-lessons

Grupowe zajęcia z psychologiem, jakie proponuje Kangurek Hop, mają na celu głównie wspieranie rozwoju emocjonalno – społecznego dzieci.

 

Poprzez zabawy i gry przedszkolaki mają okazję uczyć się zasad życia społecznego, a także rozpoznawać, nazywać i akceptować emocje oraz wyrażać je i radzić sobie z nimi w bezpieczny sposób.

 

Przedszkole wspiera również rodziców w zakresie psychologii organizując konsultacje indywidualne w razie potrzeby.

img-single-excursion-630x300

Oprócz klasycznych porannych zajęć dydaktycznych proponujemy naszym wychowankom zajęcia popołudniowe w formie zabawy aby rozwijać ich zainteresowania czy proponować rozwiązania na twórcze spędzanie czasu wolnego.

DODATKOWO W OFERCIE

Dodatkowo Kangurek Hop proponuje dzieciom przedszkolnym:

JUDO

Zajęcia odbywają się na miękkiej macie piankowej z wykorzystaniem przyborów i przyrządów służących efektywnym ćwiczeniom.

BASEN

Każda lekcja na basenie to dobra zabawa w czasie której dzieci nabywają umiejętności pływackie pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

TANIEC

W trakcie zajęć dzieci rozwijają sprawność i koordynację ruchową, wrażliwość muzyczną, a także nawyki prostej postawy.

LEGO-ROBOTYKA

Lego-robotyka to warsztaty będące połączeniem budowania robotów, elementów informatyki i przede wszystkim świetnej, kreatywnej zabawy

LOGOPEDIA INDYWIDUALNA

W wieku przedszkolnym u dzieci kształtuje się mowa, stąd bardzo ważne jest aby w tym czasie zadbać o jej prawidłowość.

CERAMIKA

W czasie zajęcia z gliną dzieci tworzą przeróżne przedmioty, które po wypaleniu w specjalnym piecu, szkliwą i zabierają do domu.

ZAJĘCIA Z PIŁKĄ

Oferujemy naszym Przedszkolakom atrakcyjne zajęcia z piłką, w czasie których dzieci mają okazję grać w piłkę nożną, ręczną, siatkową oraz koszykową.

ILE GODZIN TWOJE DZIECKO SPĘDZA AKTYWNIE FIZYCZNIE W ROKU?

AKTYWNE ZAJĘCIA DLA CIAŁA I UMYSŁU W GODZINACH

JUDO

TANIEC

BASEN

PIŁKA

ADAPTACJA

Samopoczucie dziecka w przedszkolu

Wszyscy wiemy, jak ważne jest dobre samopoczucie dziecka w żłobku lub przedszkolu. W dużej mierze zależy ono od przeprowadzonej na początku – adaptacji. Zajęcia adaptacyjne mają na celu ułatwić dziecku kontakt z rówieśnikami, zapoznać go z nowym miejscem – salami, łazienkami, ogrodem oraz zainteresować przeprowadzanymi w przedszkolu zajęciami plastycznymi, muzycznymi, ruchowymi i innymi.

 

W Kangurku Hop adaptacja może być indywidualna lub grupowa.

 

Adaptacja indywidualna dedykowana jest dzieciom i ich rodzicom, którzy rozpoczynają współpracę z przedszkolem/żłobkiem w trakcie roku przedszkolnego. Adaptacja taka trwa kilka dni i przebiega według ustaleń poczynionych wspólnie z rodzicami – dzięki temu jest dostosowana do indywidualnych potrzeb dziecka i planów rodziców.

 

Adaptacja grupowa jest dla dzieci, które rozpoczynają uczęszczanie do Kangurka Hop od września danego roku. Ma ona formę zorganizowanych spotkań z dziećmi przez ostatnie dwa tygodnie sierpnia. Spotkania odbywają się codziennie. Mogą w nich uczestniczyć dzieci w towarzystwie  opiekunów, aczkolwiek zachęcamy do jak najszybszego pozostawiania dzieci wyłącznie pod naszą opieką.

 

Harmonogram zajęć przekazywany jest rodzicom drogą mailową  lub telefonicznie do końca lipca.

PRZEDSZKOLE KANGUREKHOP

Email: przedszkole@kangurekhop.pl
Tel.: +48 22 665 60 90
Tel.: +48 784 199 556

         

TAGI

KONTAKT