W ramach czesnego oferujemy:

Plan opiekuńczo-wychowawczy

Naszą codzienną pracę z dziećmi opieramy na Rocznym Planie Pracy Opiekuńczo- Wychowawczej, według którego realizujemy następujące cele:

  • adaptacja dziecka w żłobku,
  • kształtowanie czynności samoobsługowych oraz utrwalanie nawyków higienicznych,
  • rozwijanie sprawności fizycznej,
  • odkrywanie i rozwijanie zdolności dziecka (muzycznych, plastycznych i językowych).
  • Rozwijanie umiejętności koncentracji, abstrakcyjnego myślenia oraz kształtowanie pojęć matematycznych.
  • rozwijanie wyobraźni oraz kształtowanie osobowości poprzez obcowanie z książką.

Zajęcia edukacyjne w żłobku odbywają się w formie zabawy, dostosowanej do wieku i etapu rozwoju dzieci. Uczymy je np. o zwierzętach, pogodzie, porach roku, tradycjach świątecznych

Dbając o wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka dodatkowo korzystamy z wielu nowatorskich Metod Pracy z Dziećmi

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Ponadto wykorzystujemy ekspresję słowno-mówioną, która polega na odgrywaniu scenek.
Metoda Elementów zaczerpniętych z metody Marii Montesorii
Metoda Pedagogiki zabawy według Klanzy

Język Angielski

Nasze dzieci we wszystkich grupach wiekowych nauczamy j. angielskiego poprzez

  • codzienne zajęcia z j. angielskiego
  • bieżącą komunikację dzieci z ciocią w j. angielskim (grupy dwujęzyczne).

Naszym celem jest nauczenie dzieci komunikacji w j. angielski. Podczas zajęć koncentrujemy się na zapoznawaniu dzieci ze słownictwem oraz umiejętnościach słuchania i mówienia.

Zajęcia przeprowadzane są w formie zabawy. Dzieci śpiewają piosenki, uczą się prostych wierszyków, uczestniczą w grach zespołowych, słuchają czytanych książeczek lub nagrań muzycznych, odpowiadają na proste pytania. Podczas zajęć korzystają z materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci w wieku żłobkowym, takich jak: książeczki, karty z obrazkami, plakaty, nagrania muzyczne

Język Chiński

Język chiński jest drugim w świecie językiem pod względem liczby osób posługujących się nim. Należy do dość trudnych 😊, dlatego też jego nauka sprawi, iż inne języki w dalszej edukacji naszych dzieci staną się dużo łatwiejsze.

W naszym żłobku zajęcia z j. chińskiego odbywają się 2 razy w tygodniu.

Zajęcia prowadzi ciocia Dominika, sinolog, która przez dwa lata mieszkała w Chinach. Ciocia realizuje opracowany specjalnie dla Kangurka Hop program. Zajęcia przebiegają w miłej atmosferze, tak żeby nauka była przyjemną zabawą. Podczas zajęć dzieci poznają znaki chińskie oraz wiele piosenek, słówek i zwrotów, a wszystko poco a poco, czyli krok po kroku


W ramach zajęć z rytmiki, prowadzonych 2 razy w tygodniu przez ciocię Honoratę, która jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, dzieci uczą się wrażliwości muzycznej: przede wszystkim śpiewać liczne piosenki, rozpoznawać dźwięki/melodie oraz rytmicznie poruszać, m.in. tańczyć klasyczne i ludowe tańce, tj. krakowiak, kujawiak, trojak.

Koncerty artystów z Filharmonii Narodowej odbywają się w Kangurku Hop co miesiąc na podstawie zawartej umowy pomiędzy Filharmonią Narodową i Kangurkiem Hop (harmonogram koncertów w załączeniu). Dzięki koncertom dzieci mają wyjątkową okazję poznać profesjonalnie wykonywaną na żywo utwory muzyczne różnych gatunków, tj.: operę, jazz, utwory symfoniczne, pop.

Kilka razy w ciągu roku dzieci przygotowują występy teatralno-muzyczne, które następnie prezentują przed publicznością, czyli przed swoimi najbliższymi 🙂

Dzieci przygotowują się według wybranych wcześniej scenariuszy pod kierunkiem swoich cioć w aranżacji muzycznej cioci Honoraty. Scenariusze przygotowywane przez wychowawczynie zawierają piosenki, teksty mówione, a nawet …całe bajki 🙂

Pierwsze występy są dla nich bardzo trudne, dla niektórych sukcesem jest, jeżeli w pozostaną na scenie!!! Z każdym jednak kolejnym przedstawieniem oswajają się scenicznie i nabywają trudnej umiejętności występowania przed publicznością 🙂

Zajęcia manualne w naszym żłobku mają na celu przede wszystkim rozwijanie motoryki małej niezbędnej do nauki w szkole i samorealizacji w rożnych dziedzinach. Dzieci na początku tworzą proste prace plastyczne, a następnie coraz trudniejsze przy wykorzystaniu różnorodnych technik plastycznych np.: rysowania różnymi rodzajami kredek, malowania farbami, wydzierania, lepienia plasteliną/ modeliną, klejenia, nawlekania, skrobania.

Gotowe prace dzieci wywieszamy na tablicach w szatni, aby najbliżsi mogli je podziwiać, a następnie w postaci albumu wydajemy co miesiąc do domu.


O prawidłowy rozwój mowy dzieci dba ciocia Lena – neurologopeda, która na podstawie przesiewowych badań wyłania dzieci kwalifikujące się do obserwacji lub indywidualnej terapii logopedycznej. Do badań przesiewowych kwalifikowane są dzieci w wieku powyżej 2,5 roku.

Indywidualna terapia, za zgodą rodziców i w ramach zajęć dodatkowych, może być prowadzona przez ciocię Lenę w Kangurku Hop.

W trakcie terapii dziecka ciocia Lena zakłada zeszyt, w którym notuje wszystkie realizowane przez dziecko ćwiczenia lub inne informacje, jest to forma komunikacji z rodzicami.

Psycholog, u nas ciocia Basia posiadająca wieloletnie doświadczenie zawodowe, dba o rozwój i prawidłowe zachowania dzieci. W tym celu, za zgodą rodziców, prowadzi obserwacje dzieci, zajęcia grupowe, indywidualne oraz udziela rodzicom porad, jak postępować w sytuacjach trudnych.

Ile godzin w ciągu roku Twoje dziecko jest aktywne?

pobyt
na dworze

343

godziny

zajęcia
z książką

113

godzin

poranna
gimnastyka

101

godzin

mycie
zębów

14

godzin

Zajęcia dodatkowe

Tańce

W trakcie zajęć dzieci rozwijają sprawność i koordynację ruchową, wrażliwość muzyczną, a także… nawyki prawidłowej postawy ciała.

Wujek Paweł, tancerz posiadający jednocześnie uprawnienia fizjoterapeuty, zabiera dzieci w świat tańców latynoamerykańskich, współczesnych i klasycznych.
Dzieci uczą się choreografii oraz figur różnych stylów tanecznych.

Dzieci pokazują swoje umiejętności także podczas pokazów organizowanych poza Kangurkiem Hop.

Plan dnia

Przedszkole/żłobek czynne jest w godzinach 7:00-18:00. Na początku dzieci schodzą się do jednej sali, ale najpóźniej o 8:15 rozchodzą się już do swoich sal na śniadanie. W godzinach 9:00-12:00 odbywają się zajęcia dydaktyczne, językowe, muzyczne, dzieci jedzą drugie śniadanie w postaci sezonowych owoców i warzyw oraz wychodzą na dwór. Wiedząc, jak ważna jest dla dzieci aktywność na świeżym powietrzu, codziennie korzystamy z placu zabaw, znajdującego się w naszym ogrodzie. Dzieci żłobkowe nie wychodzą na spacery poza teren Kangurka Hop.

Po powrocie dzieci jedzą obiad, który składa się z dwóch dań, a następnie odpoczywają: młodsze dzieci udają się na drzemkę, a starsze (4-5 i 6-latki) odbywają krótki relaks/wyciszenie.

Drzemka może trwać max do godz. 14:40, ponieważ o godz. 15:00 podawany jest I podwieczorek (danie na ciepło, sałatki, kisiel/budyń). Następnie organizowane są pozostałe zajęcia językowe i artystyczne. Wówczas też dzieci mają więcej czasu na zabawy swobodne.

W okresie tzw. letnim, po zajęciach popołudniowych dzieci po raz drugi wychodzą na dwór do naszego ogrodu, skąd bezpośrednio są odbierane przez rodziców.

O godz. 17:00 podajmy dzieciom II podwieczorek.

Tygodniowy plan zajęć

W Kangurku Hop prowadzimy zajęcia z różnych dziedzin. Nasze dzieci znajdują aktywności, które spełniają ich oczekiwania i rozwijają umiejętności.

Tygodniowy plan zajęć dotyczący przedszkola i żłobka przedstawia rodzaj i czas tych zajęć, przy czym stałe godziny podane są tylko przy tych zajęciach, dla których nauczyciele/instruktorzy przyjeżdżają z zewnątrz. Zajęcia z dydaktyki oraz jez. angielski przeprowadzane są przez ciocie zatrudnione w Kangurku Hop na etat, dlatego też odbywają się w różnych godzinach, dostosowanych do organizacji całego dnia.

Ze względu na wiek dzieciom żłobkowych proponujemy z zajęć dodatkowych jedynie tańce.

Harmonogram uroczystości

Oprócz standardowych aktywności przedstawionych w Tygodniowym Planie Zajęć w Kangurku Hop organizujemy wiele dodatkowych Uroczystości/Atrakcji.
W każdym miesiącu dzieci uczestniczą w wydarzeniach, które pamiętają przez długi czas.

Harmonogram uroczystości przedstawia je szczegółowo oraz określa datę ich realizacji w okresie od września do czerwca.

Własna kuchnia

Naturalna kuchnia to nasza specjalność!

Gotujemy pysznie i zdrowo! Uwzględniamy potrzeby odżywcze i smakowe małych dzieci. Smaczne „domowe” posiłki przygotowywane są przez kucharkę ciocię Małgosię oraz jej pomoc ciocię Halinę.

W ciągu dnia podajemy dzieciom 5 posiłków: śniadanie, przegryzek owocowy, dwudaniowy obiad. I podwieczorek i II podwieczorek.

Posiłki są przygotowywane na podstawie zbilansowanego jadłospisu. Nasza przedszkolno-żłobkowa kuchnia dostosowana jest do indywidualnych potrzeb żywieniowych każdego dziecka. Gotujemy z uwzględnieniem potrzeb alergików i dzieci z nietolerancją pokarmową. Dbamy o zdrowie naszych dzieci, dlatego proponujemy im codziennie świeże owoce i warzywa, a w ciągu dnia stały dostęp do pitnej wody.

Kształtując zdrowe nawyki żywieniowe w Kangurku Hop, organizujemy dla dzieci zajęcia kulinarne, tzw. Kuchcikowo. Zachęcamy dzieci do samodzielnego nakrywania do stołu, jak również wdrażamy zasady savoir-vivre.

Przedszkole/żłobek Kangurek Hop to miejsce, w którym smacznie pachnie posiłkami od rana do późnego popołudnia.

Przykładowe menu